CONDICIONS DE VENDA

POLÍTICA D’ENVIAMENT I DEVOLUCIONS

LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 34/2000 de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic
Llei 7/1998 de Condicions Generals de Contractació
Llei 26/1984 de Defensa dels Consumidors
Llei orgànica de Protecció de Dades

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Les presents condicions, així com la legislació espanyola vigent, regeixen la contractació de compravenda entre Son Mesquidassa, SA amb CIF A07319932 (d’ara endavant Son Mesquidassa) i els compradors que accedeixin a la pàgina de comerç electrònic www.sonmesquidassa.com

Son Mesquidassa informa en aquesta pàgina de les característiques i preus (IVA inclòs i expressat en €) dels productes. Les despeses d’enviament correran de compte del client en els següents casos:

· Si la compra és menor a 300€.

*** NO ES PERMET L’ENVIAMENT FORA D’MALLORCA ***

Son Mesquidassa es reserva el dret a retirar productes de la pàgina sense previ avís degut a les limitacions d’estoc.

Per a poder adquirir el producte és obligat que l’adquirent es registri en la nostra pàgina web, sigui major de 18 anys i no tingui minvada la seva capacitat de consentiment.

MÈTODES PAGAMENT

Son Mesquidassa actualment accepta com a mètodes de pagament targetes de crèdit VISA – *MASTERCARD

CONFIRMACIÓ DE COMANDA

En registrar-se i procedir a la compra Son Mesquidassa emetrà una confirmació de comanda que serà la referència per al seu seguiment o devolució i serà enviada al compte de correu electrònic que el client especifiqui.

PAGAMENT
El pagament es farà mitjançant passarel·la bancària, és un requisit previ a l’enviament i únicament es contempla una opció:

· Targeta de dèbit o crèdit

POLÍTICA D’ENVIAMENTS
Els productes es lliuraran en un termini de 7 dies per a enviaments en el territori espanyol. No contemplem enviaments fora d’Espanya.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
El client disposarà de 14 dies naturals per a exigir la devolució a partir de la data de lliurament i sense necessitat d’explicitar cap causa. El reintegrament (que serà idèntic a l’abonat pel client, excloent despeses d’enviament si n’hi hagués) haurà de produir-se en els 14 dies següents a la reclamació i la gestió de la devolució igual que el cost serà a càrrec del client.

En el cas que el producte hagués sofert algun desperfecte o error no imputable al client ens comprometem a gestionar-lo i reposar-lo en el termini més breu possible i sense cap cost per al client.

La garantia no pot estendre’s indefinidament en el temps en tractar-se d’un producte perible que pot veure’s seriosament afectat per les condicions de conservació.

DUANES, IMPOSTOS I TAXES
Si la compra és realitzada per clients particulars a Espanya, o dins del territori de la UE l’oli estarà sotmès al pagament de l’IVA del país d’origen (Espanya). També les empreses/ societats espanyoles hauran de desemborsar l’IVA. Si es tractés d’empreses de la UE quedarien exemptes del pagament d’IVA . Tal com anticipàvem no contemplem enviaments fora de la UE.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades que poguessin recaptar-se de l’interessat seran tractats de manera confidencial i seran tractats per Son Mesquidassa (identificar amb núm. d’inscripció en el registre, adreça i telèfon).

La finalitat del tractament de dades personals és múltiple, incloent el deure d’informació i obtenció de consentiments, la resolució de dubtes o comentaris i, en el cas d’existir una relació de compravenda, la informació al client de l’ús del servei, gestió de comanda, possibles incidències, enquestes de satisfacció, qualitat, enviament de circulars (amb consentiment del client) o exigències operatives.