POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies que ens permet conèixer les àrees més visitades del nostre lloc web, així com els moviments de l’usuari dins d’aquesta. Per a realitzar les estadístiques d’ús del nostre lloc web utilitzem cookies estadístiques i de rastreig amb un abast limitat a les funcions descrites en el paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D’aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’usuari trobi més fàcilment el que cerca. L’usuari té la possibilitat d’eliminar aquest tipus de cookies abans d’iniciar la navegació pel lloc web configurant el seu propi navegador. Per a això, pot utilitzar eines de bloqueig de cookies.